Dane instytucji

NAZWA: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie

FORMA ORGANIZACYJNO PRAWNA: jednostka budĹźetowa

ORGAN ZAŁOŝYCIELSKI: Powiat Leşajski

WOJEWÓDZTWO: podkarpackie

POWIAT: leĹźajski

GMINA: Nowa Sarzyna

MIEJSCOWOŚĆ: Nowa Sarzyna

ADRES: ul. Łukasiewicza 4

KOD: 37-310

NIP: 816-16-39-533

REGON: 180177919

KONTAKT:

tel./fax: 17 241-38-13
e-mail: sownowasarzyna@vp.pl
srona internetowa: www.sownowasarzyna.pl


GODZINY OTWARCIA: całodobowo


Informacje o przetwarzaniu danych


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1) informuje się, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie z siedzibą: ul. Łukasiewicza 3, 37-310 Nowa Sarzyna – reprezentowany przez Dyrektora JĂłzefę Zyburę-Łyko.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych moĹźliwy jest pod adresem email: iod@starostwo.lezajsk.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań SOW na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. C i art. 9 ust. 2 lit. g ogĂłlnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29 lipca 2005 r.; rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez
  specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne; uchwały Nr LXIII/441/06 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 29.09.2006 r. w sprawie
  utworzenia specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Nowej Sarzynie;
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisĂłw prawa
 • Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • Osoba, ktĂłrej dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uwagi na to, Ĺźe podstawą przetwarzania danych osobowych przez SOW są przepisy prawa, uprawnienie to moĹźe być ograniczone lub wyłączone.
 • Osoba, ktĂłrej dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktĂłrym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym, wynikającym z obowiązku realizacji przez SOW zadania publicznego.
Opublikował: Łukasz Zawadzki
Publikacja dnia: 17.08.2022, 07:34
Dokument oglądany razy: 7 067
Podpisał: Łukasz Zawadzki
Dokument z dnia: 05.07.2022